Tag Archives: Luther’s Small Catechism

UMYALELO WESIHLANU

UMYALELO WESIHLANU (Impilo yomuntu) Ungabulali. Lokhu kusho ukuthini na? Kuthi: Asomesaba, simthande uNkulunkulu, ukuba singalimazi, singoni umzimba womunye umuntu; kodwa simsize, simmele ezinhluphekweni zonke zomzimba.

Posted in Lutheran Confessions | Tagged , , , , , , , | Leave a comment