Tag Archives: harm

UMYALELO WESIHLANU

UMYALELO WESIHLANU (Impilo yomuntu) Ungabulali. Lokhu kusho ukuthini na? Kuthi: Asomesaba, simthande uNkulunkulu, ukuba singalimazi, singoni umzimba womunye umuntu; kodwa simsize, simmele ezinhluphekweni zonke zomzimba.

Posted in Lutheran Confessions | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Herrenhuter readings for Wednesday, the 30th October 2013

Do not plot harm against your neighbor, who lives trustfully near you. (Pro 3:29 NIV) Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. (1Co 13:4 NIV)

Posted in Losung & Lehrtext | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Herrenhuter readings for Friday, the 2nd August 2013

I, the LORD, watch over my fruitful vineyard; I water it continually. I guard it day and night so that no one may harm it. (Isa 27:3 NIV) May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. … Continue reading

Posted in Losung & Lehrtext | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Herrenhuter readings for Saturday, the 27th July 2013

The LORD, the King of Israel, is with you; never again will you fear any harm. (Zep 3:15 NIV) So Pilate asked Jesus, “Are you the king of the Jews?” “Yes, it is as you say,” Jesus replied. (Luk 23:3 … Continue reading

Posted in Losung & Lehrtext | Tagged , , , , , , | Leave a comment