UMYALELO WESISHIYAGALOLUNYE

HomesteadUMYALELO WESISHIYAGALOLUNYE (Inhliziyo ehlanzekile)
Ungafisi indlu yomakhelwane wakho. Lokhu kusho ukuthini na?
Kuthi: Asomesaba, simthande uNkulunkulu, ukuba singabangi ngobuqili ifa noma indlu yomunye umuntu, singakulethi ngakithi sizishaye sengathi senza into elungile; kodwa simsize, simlekelele ukukulondoloza.

About Wilhelm Weber

Pastor at the Old Latin School in the Lutherstadt Wittenberg
This entry was posted in Lutheran Confessions and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s