UMYALELO WESISHIYAGALOMBILI

8.GebotUMYALELO WESISHIYAGALOMBILI (Igama elihle)
Ungafakazi amanga ngomakhelwane wakho. Lokhu kusho ukuthini na? Kuthi: Asomesaba, simthande uNkulunkulu, ukuba singamqambeli amanga omunye umuntu, singamchaki, singamhlebi, singamdumazi; kodwa simphikele, sikhulume kahle ngaye, konke sikuphendulele ngakokuhle.

About Wilhelm Weber

Pastor at the Old Latin School in the Lutherstadt Wittenberg
This entry was posted in Lutheran Confessions and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.