Tag Archives: unNkulukulu

UMYALELO WESIKHOMBISA

UMYALELO WESIKHOMBISA: (Impahla nokuthembeka) Ungebi. Lokhu kusho ukuthini na?Kuthi: Asomesaba, simthande uNkulunkulu, ukuba singathumbi imali noma impahla yomunye umuntu, singayilethi ngakithi ngempahla nangentengo ekhohlisayo; kodwa simsize ukuba impahla nokudla kwakhe kwande, kulondolozwe.

Posted in Lutheran Confessions | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment