UMYALELO WESIKHOMBISA

Du sollst nicht stehlenUMYALELO WESIKHOMBISA: (Impahla nokuthembeka)

Ungebi. Lokhu kusho ukuthini na?Kuthi: Asomesaba, simthande uNkulunkulu, ukuba singathumbi imali noma impahla yomunye umuntu, singayilethi ngakithi ngempahla nangentengo ekhohlisayo; kodwa simsize ukuba impahla nokudla kwakhe kwande, kulondolozwe.

About Wilhelm Weber

Pastor at the Old Latin School in the Lutherstadt Wittenberg
This entry was posted in Lutheran Confessions and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.