Tag Archives: uMninimandla-onke

UKUKHOLWA KAMAKRISTU: NGOKUDALWA

UKUKHOLWA KAMAKRISTU: NGOKUDALWA Ngiyakholwa nguNkulunkulu uYise uMninimandla-onke, uMdali wezulu nomhlaba. Lokhu kusho ukuthini na? Kuthi: Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ungidalile mina kanye nezidalwa zonke, wangipha umzimba nomphefumulo, amehlo nezindlebe nezitho zonke, ukuqonda nokuzwa konke, usakulondoIoza; futhi izingubo nezicathulo, ukudla nokuphuza, indlu nekhaya, umfazi nabantwana, amasimu … Continue reading

Posted in Book of Concord: Confessions of the Evangelical Lutheran Church, Lutheran Confessions | Tagged , , , , , , , | Leave a comment