Tag Archives: 6th Commandment

UMYALELO WESITHUPHA

UMYALELO WESITHUPHA (Ubumsulwa nokuganana) Ungaphingi. Lokhu kusho ukuthini na? Kuthi: Asomesaba, simthande uNkulunkulu, ukuba sihambe ngobumhlophe nangokuzithiba ekukhulumeni nasekwenzeni kwethu, kube-yilowo nalowo amthande, amazise aganene naye.

Posted in Lutheran Confessions | Tagged , , , , , | Leave a comment